Vasaras zinātniski pētnieciskās nometnes zinātkāriem bērniem un jauniešiem

Katru vasaru (kopš 1998.gada) biedrība „Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola” organizē vasaras zinātniski pētnieciskās nometnes dažādām vecuma grupām.

Nometņu tēmas saistītas ar mācību gada laikā apgūstamajām tēmām, taču tiek veidotas tā, lai nometnēs varētu piedalīties arī tie bērni, kuri nodarbības iepriekš nav apmeklējuši.

Aktuālā informācija par kārtējām nometnēm tiek ievietota mājas lapas sākumlapā.

Paplašināta vispārīga informācija par nometnēm pieejama sadaļā NOMETNES.

 

2022. gada nometnes norises vieta - Stalbes pamatskola.

Aktuālās nomteņu tēmas un norises laiki:

No 06.(08.).07.2022. vakara līdz 16.07.2022. pēcpusdienai

  • ABFS 12.grupa (1.-2.kl.absolventi) (sākums 08.07.) - tēma "Īpašību pasaulē" (MĀJAS DARBS un cita informācija būs ŠEIT)
  • ABFS 10.grupa (5.-6.kl.absolventi) - tēma "Laika spārniem cauri senaj;am kultūrām" (MĀJAS DARBS un cita informācija būs ŠEIT)

No 20.07.2022. vakara līdz 30.07.2022. pēcpusdienai

  • ABFS 11.grupa (3.-4.kl.absolventi) - tēma "Lielie atklājumi" (MĀJAS DARBS un cita informācija ŠEIT)
  • ABFS 9.grupa (7.-8.+kl.absolventi) - tēma "Mikropasaules noslēpumi" (MĀJAS DARBS un cita informācija ŠEIT)

 

Lai pieteiktos nometnei, aizpildi pieteikšanās ANKETU un anketu par COVID-19.

Dalībai nometnē būs nepieciešams arī LĪGUMS ar dalībnieka likumisko pārstāvi un ĢIMENES ĀRSTA ZĪME, kas nav vecāka par 7 dienām.

 

Ja rodas jautājumi vai neskaidrības, sazinies ar mums abfs@inbox.lv vai 29449551 (Marika-nometnes vadītāja) 

 

Uz tikšanos NOMETNĒS Stalbē!