Nodarbības Jaunajā gadā

Gramata ar ideju

Janvārī pakāpeniski atsākam darboties ikdienas režīmā.

Nodarbības notiks 07., 14., 21., 28. janvārī utt.:

7.gr. (1.-2.klase) - 10:00-12:00

6.gr. (3.-4.klase) - 9:30-12:00

6B.gr. (jaunie 3.-4.kl.skol.)  - 

   07.un 14.janvārī vēl pagarinātās nodarbības 9:30-12:30 

  no 21.janv. - normālā režīmā no 9:30 līdz 12:00

 

5.gr. (5.,6.,7.klase) - 14:00 - 16:30

4.gr. (8., 9.klase) - 14:15 - 17:15