Nodarbības 2023.maijā

06.mija nodarbība pārcelta uz 04.maiju

Nākamās nodarbibas 13.maija un 27.maijā

20. maijā nodarbīas nenotiks (pārcelta darbadiena no 05.maija)