Filmējamies raidījumam "Kas te? Es te!"

Pie Konstantīna-2

22.augustā divi no biedrības "ABFS" šobrīd jaunākās grupas dalībniekiem pārstāvēja nometnes "Sengrieķu mīti" dalībniekus raidījuma "Kas te? Es te!" ierakstā. Afrodīte un Hermejs viesojās Konstantīna istabā, stāstīja, par nometni un rādīja nometnē izgatavotās lietiņas. Sižeta noslēgumā no nometnes atgriezās arī Lupe.

Par piedalīšanos bērni saņēma grāmatu par klimatu un laiku ar Konstantīna un Lupes autogrāfiem.

TV ekrānos šo raidījumu varēs redzēt 11.09.2011. (svētdien) plkst. 9:00.